Du khách Úc rơi xuống vịnh Hạ Long: Nghi buộc tạ vào chân nhảy tàu