Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Du khách quốc tế thích thú chứng kiến lễ giỗ tổ nghề mộc tại Hội An