Dự án thép 10 tỉ USD tại Ninh Thuận, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Phải đánh giá tác động môi trường một cách kỹ càng trước khi cấp phép