Dự án Sào Khê “nở vốn” 36 lần: Yêu cầu Ninh Bình báo cáo

Dự án nạo vét, xây kè bảo vệ cảnh quan sông Sào Khê sau hơn 17 năm thi công vẫn dở dang gây lãng phí. Ảnh: Nguyễn Trường
Dự án nạo vét, xây kè bảo vệ cảnh quan sông Sào Khê sau hơn 17 năm thi công vẫn dở dang gây lãng phí. Ảnh: Nguyễn Trường
Dự án nạo vét, xây kè bảo vệ cảnh quan sông Sào Khê sau hơn 17 năm thi công vẫn dở dang gây lãng phí. Ảnh: Nguyễn Trường
Lên top