Dự án luồng tàu biển vào sông Hậu: Dân khổ sở vì thành “xã đảo”