Dự án Luật Đặc xá (sửa đổi): Chỉ nên xem xét tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc?

ĐB Ngọ Duy Hiểu thống nhất nội dung giảm thời gian được xét đặc xá khi phạm nhân chấp hành được 1/3 thời gian ngồi tù thay vì quy định ½ thời gian như trước đây.
ĐB Ngọ Duy Hiểu thống nhất nội dung giảm thời gian được xét đặc xá khi phạm nhân chấp hành được 1/3 thời gian ngồi tù thay vì quy định ½ thời gian như trước đây.
ĐB Ngọ Duy Hiểu thống nhất nội dung giảm thời gian được xét đặc xá khi phạm nhân chấp hành được 1/3 thời gian ngồi tù thay vì quy định ½ thời gian như trước đây.
Lên top