Dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi): Tích hợp 7 giấy phép trong 1

Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng. Ảnh quochoi.vn.
Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng. Ảnh quochoi.vn.
Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng. Ảnh quochoi.vn.
Lên top