Dự án đường sắt Cát Linh-Hà Đông đến kỳ trả nợ gốc, Bộ Tài chính ứng tiền

Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông vẫn chưa đưa vào khai thác thương mại. Ảnh T.Vương
Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông vẫn chưa đưa vào khai thác thương mại. Ảnh T.Vương
Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông vẫn chưa đưa vào khai thác thương mại. Ảnh T.Vương
Lên top