Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đồng Tháp: 3 năm xuất khẩu gần 1.900 lao động