Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đồng Nai: Mưa ngập, người dân Biên Hòa đổ ra quốc lộ bắt cá