Đồng Nai - một nhiệm kỳ 4 Ủy viên Ban Thường vụ bị xử lý kỷ luật

Đồng chí Phan Đình Trạc phát biểu ý kiến kết luận tại buổi làm việc_Ảnh: CTV
Đồng chí Phan Đình Trạc phát biểu ý kiến kết luận tại buổi làm việc_Ảnh: CTV
Đồng chí Phan Đình Trạc phát biểu ý kiến kết luận tại buổi làm việc_Ảnh: CTV
Lên top