Đồng Nai: Một người đàn ông bị xe ô tô cán tử vong trên quốc lộ 1