Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đồng Nai: Lũ dâng cao, hơn 2.000 giáo viên và học sinh phải nghỉ học