Đồng Nai: Hội đồng nhân dân đã bầu 3 tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Ba Tân Phó Chủ tịch tỉnh Đồng Nai - Võ Tấn Đức, Võ Văn Phi, Nguyễn Thị Hoàng (Ngoài cùng từ phải qua trái). Ảnh: Minh Châu
Ba Tân Phó Chủ tịch tỉnh Đồng Nai - Võ Tấn Đức, Võ Văn Phi, Nguyễn Thị Hoàng (Ngoài cùng từ phải qua trái). Ảnh: Minh Châu
Ba Tân Phó Chủ tịch tỉnh Đồng Nai - Võ Tấn Đức, Võ Văn Phi, Nguyễn Thị Hoàng (Ngoài cùng từ phải qua trái). Ảnh: Minh Châu
Lên top