Đồng Nai: Đâm đuôi xe tải đậu trên quốc lộ, 2 người chết tại chỗ