Bế mạc kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân:

Đồng lòng, chủ động, trách nhiệm để phục hồi, phát triển kinh tế

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 10 
Quốc hội khóa XIV. Ảnh: Quốc hội
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV. Ảnh: Quốc hội
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV. Ảnh: Quốc hội
Lên top