Đóng góp thiết thực của Việt Nam cho một tương lai tươi đẹp hơn của ASEAN

Nghi thức khai trương website ASEAN 2020 chiều 6.1. Ảnh: Sơn Tùng.
Nghi thức khai trương website ASEAN 2020 chiều 6.1. Ảnh: Sơn Tùng.
Nghi thức khai trương website ASEAN 2020 chiều 6.1. Ảnh: Sơn Tùng.
Lên top