Đồng chí Võ Văn Thưởng thăm, chúc mừng nguyên lãnh đạo ngành giáo dục

Đồng chí Võ Văn Thưởng mong đồng chí Nguyễn Thị Bình luôn khỏe mạnh tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp giáo dục nước nhà
Đồng chí Võ Văn Thưởng mong đồng chí Nguyễn Thị Bình luôn khỏe mạnh tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp giáo dục nước nhà
Đồng chí Võ Văn Thưởng mong đồng chí Nguyễn Thị Bình luôn khỏe mạnh tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp giáo dục nước nhà
Lên top