Đồng chí Võ Văn Thưởng: Ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của ngành y tế

Lên top