Đồng chí Trần Thanh Mẫn thăm hỏi gia đình chính sách, hộ nghèo ở Cần Thơ, Hậu Giang

Lên top