Đồng chí Trần Thanh Mẫn gửi thư chúc mừng Lễ phục sinh 2020

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn chúc mừng Giám mục Tôma Nguyễn Văn Trâm, Giám mục Giáo phận Phan Thiết nhân dịp Lễ phục sinh năm 2019. Ảnh: MTTQ
Chủ tịch Trần Thanh Mẫn chúc mừng Giám mục Tôma Nguyễn Văn Trâm, Giám mục Giáo phận Phan Thiết nhân dịp Lễ phục sinh năm 2019. Ảnh: MTTQ
Chủ tịch Trần Thanh Mẫn chúc mừng Giám mục Tôma Nguyễn Văn Trâm, Giám mục Giáo phận Phan Thiết nhân dịp Lễ phục sinh năm 2019. Ảnh: MTTQ
Lên top