Đồng chí Trần Quốc Vượng trao giải thưởng về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng và Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình trao giải cho các tác giả đạt giải A. Ảnh: HN
Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng và Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình trao giải cho các tác giả đạt giải A. Ảnh: HN
Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng và Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình trao giải cho các tác giả đạt giải A. Ảnh: HN
Lên top