Đồng chí Trần Quốc Vượng thăm Trường DTNT huyện Mù Cang Chải

Đồng chí Trần Quốc Vượng - nguyên Thường trực Ban Bí thư, Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Yên Bái thăm và tặng quà trường Phổ thông DTNT THCS huyện Mù Cang Chải. (Ảnh: Mạnh Cường)
Đồng chí Trần Quốc Vượng - nguyên Thường trực Ban Bí thư, Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Yên Bái thăm và tặng quà trường Phổ thông DTNT THCS huyện Mù Cang Chải. (Ảnh: Mạnh Cường)
Đồng chí Trần Quốc Vượng - nguyên Thường trực Ban Bí thư, Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Yên Bái thăm và tặng quà trường Phổ thông DTNT THCS huyện Mù Cang Chải. (Ảnh: Mạnh Cường)
Lên top