Đồng chí Trần Đại Quang luôn căn dặn chúng tôi làm tròn trách nhiệm của người đại biểu nhân dân

Đại tá Phạm Trường Dân, nguyên Đại biểu Quốc hội khóa XIII, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam (Ảnh: Xuân Hải)
Đại tá Phạm Trường Dân, nguyên Đại biểu Quốc hội khóa XIII, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam (Ảnh: Xuân Hải)
Đại tá Phạm Trường Dân, nguyên Đại biểu Quốc hội khóa XIII, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam (Ảnh: Xuân Hải)
Lên top