Đồng chí Phan Đức Đồng tái đắc cử Bí thư Thành ủy Vinh

Đồng chí Phan Đức Đồng tái đắc cử Bí thư Thành ủy Vinh. Ảnh: Trần Tuyên
Đồng chí Phan Đức Đồng tái đắc cử Bí thư Thành ủy Vinh. Ảnh: Trần Tuyên
Đồng chí Phan Đức Đồng tái đắc cử Bí thư Thành ủy Vinh. Ảnh: Trần Tuyên
Lên top