Đồng chí Phạm Minh Chính tặng quà gia đình chính sách tại Quảng Trị

Đồng chí Phạm Minh Chính trao quà cho đại diện các gia đình chính sách tại TP. Đông Hà (Quảng Trị). Ảnh: Dân Sinh
Đồng chí Phạm Minh Chính trao quà cho đại diện các gia đình chính sách tại TP. Đông Hà (Quảng Trị). Ảnh: Dân Sinh
Đồng chí Phạm Minh Chính trao quà cho đại diện các gia đình chính sách tại TP. Đông Hà (Quảng Trị). Ảnh: Dân Sinh