Đồng chí Nguyễn Văn Linh - Nhà lãnh đạo kiệt xuất của phong trào công nhân

Vương Trần |

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang - nhấn mạnh: Đồng chí Nguyễn Văn Linh là nhà lãnh đạo kiệt xuất của phong trào công nhân, người đặt nền móng cho đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của tổ chức công đoàn.

Người đặt nền móng cho đổi mới hoạt động của tổ chức công đoàn

Chiều nay (24.4), ngay sau khi khai trương Trang thông tin đặc biệt về Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, Báo Nhân Dân tổ chức toạ đàm “Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và Những việc cần làm ngay”.

Tham luận tại toạ đàm, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang - khẳng định: Đồng chí Nguyễn Văn Linh là nhà lãnh đạo tài năng, tư duy sáng tạo, trí tuệ lớn của cách mạng Việt Nam.

Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí gắn liền với lịch sử cách mạng của nhân dân ta, đất nước ta qua các giai đoạn đấu tranh giành chính quyền, kháng chiến cứu nước; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; một cuộc đời trung thực, giản dị, thấm đẫm nghĩa tình đồng bào, đồng chí và là tấm gương sáng của người chiến sĩ cộng sản kiên cường quả cảm, cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng “tận trung với nước, tận hiếu với dân” cho các thế hệ đi sau.

Các đại biểu dự toạ đàm chiều 24.4. Ảnh: Trần Vương
Các đại biểu dự toạ đàm chiều 24.4. Ảnh: Trần Vương

Trong quá trình hoạt động cách mạng, đồng chí Nguyễn Văn Linh luôn có niềm tin vững chắc vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, có tầm nhìn chiến lược và tình yêu thương đồng bào, đồng chí sâu sắc nên ở bất cứ cương vị nào đồng chí cũng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

"Đặc biệt đồng chí là nhà lãnh đạo kiệt xuất của phong trào công nhân, người đặt nền móng cho đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của tổ chức công đoàn" - Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh.

Theo ông Nguyễn Đình Khang, trên cương vị Chủ tịch Tổng Công đoàn Việt Nam, đồng chí Nguyễn Văn Linh luôn thể hiện quan điểm cần nhìn thẳng vào sự thật, nói đúng sự thật, đánh giá đúng thực trạng, đề ra nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, cụ thể xây dựng, chăm lo và phát huy vai trò của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn trong xây dựng đất nước.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu tại toạ đàm. Ảnh: Trần Vương
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu tại toạ đàm. Ảnh: Trần Vương

Cụ thể, tại Đại hội IV Công đoàn Việt Nam (11.1978) đồng chí Nguyễn Văn Linh được bầu làm Chủ tịch Tổng Công đoàn Việt Nam (nay là Tổng LĐLĐ Việt Nam) và giữ cương vị này đến năm 1980. 

Với cương vị là người đứng đầu của tổ chức Công đoàn Việt Nam, đồng chí Nguyễn Văn Linh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp công đoàn tập hợp, vận động công nhân, lao động hăng hái thi đua lao động sản xuất, hoàn thành kế hoạch; đẩy mạnh phong trào công nhân viên chức thi đua phục vụ nông nghiệp; ra sức xây dựng và bảo vệ đất nước, củng cố quốc phòng;

Tổ chức và từng bước cải thiện đời sống, phát triển phúc lợi, bảo vệ lợi ích chính đáng của công nhân viên chức; vận động cán bộ viên chức tích cực tham gia cải tiến quản lý xí nghiệp, quản lý kinh tế, quản lý nhà nước;

Đẩy mạnh giáo dục chính trị, văn hóa, kỹ thuật và nghiệp vụ cho công nhân; tích cực góp phần tăng cường đoàn kết lao động và phong trào công đoàn thế giới đấu tranh vì quyền lợi của những người lao động, vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội; cải tiến phương pháp công tác, xây dựng công đoàn vững mạnh.

Dưới sự vận động của tổ chức Công đoàn, thời kỳ này, công nhân viên chức cả nước đã hăng hái thi đua lao động sản xuất công nghiệp, phục vụ nông nghiệp, nông thôn. Cùng với động viên công nhân, viên chức thực hiện kế hoạch, vận động cán bộ viên chức tích cực tham gia cải tiến quản lý xí nghiệp, quản lý kinh tế, quản lý nhà nước; đẩy mạnh giáo dục chính trị, văn hóa, kỹ thuật và nghiệp vụ cho công nhân, tổ chức Công đoàn cũng nghiên cứu phản ánh với Nhà nước những kiến nghị của công nhân viên chức, phát huy vai trò tham gia quản lý Nhà nước.

Công đoàn Việt Nam phải thật sự hấp dẫn NLĐ

Cũng theo Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang, trên cương vị Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Nguyễn Văn Linh tiếp tục quan tâm và chỉ đạo sự nghiệp xây dựng giai cấp công nhân, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cấp Công đoàn

Với tư duy từ tổng kết thực tiễn để đề ra giải pháp đổi mới tổ chức hoạt động công đoàn, đồng chí Nguyễn Văn Linh đã để lại cho tổ chức công đoàn những quan điểm, kinh nghiệm và bài học quý báu.

 
Giao diện trang thông tin đặc biệt về Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Ảnh chụp màn hình 

Trong suốt quá trình đấu tranh cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Công đoàn Việt Nam đã thực hiện tốt vai trò là tổ chức chính trị – xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và người lao động, tập hợp đông đảo công nhân, viên chức, lao động thực hiện đường lối của Đảng, tạo cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước.

Trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, tác động trực tiếp đến tổ chức Công đoàn Việt Nam; Công đoàn Việt Nam phải tiếp tục phát huy những kinh nghiệm và lợi thế đang có, khắc phục những tồn tại, hạn chế, bất cập, tập trung đổi mới đồng bộ cả về tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động công đoàn để hoàn thành tốt vai trò tổ chức đại diện cho giai cấp công nhân và người lao động đồng thời là thành viên tích cực trong hệ thống chính trị Việt Nam.

Trong tình hình mới, cần phải đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức công đoàn, vừa đảm bảo sự lãnh đạo xuyên suốt của Đảng, nhất là quan điểm phát triển Công đoàn Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, vừa phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Bên cạnh đó, Công đoàn Việt Nam phải thật sự hấp dẫn người lao động (NLĐ), đặc biệt là NLĐ ngoài khu vực nhà nước bởi các giá trị làm nên một tổ chức công đoàn cách mạng với mục tiêu là luôn phấn đấu vì hạnh phúc của người lao động, vì sự tiến bộ của xã hội.

Chính mục tiêu này là nền tảng để tập hợp đông đảo người lao động tham gia tổ chức Công đoàn và lực lượng ấy được tổ chức để thực hiện mục tiêu của tổ chức Công đoàn, làm cho tổ chức Công đoàn không ngừng phát triển, bởi chính những hoạt động thực chất bằng một lực lượng đoàn kết, đồng tâm, hợp lực.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Khai trương Trang thông tin đặc biệt về Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh

Vương Trần |

Trang thông tin đặc biệt về Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh sẽ là tài liệu tra cứu, tham khảo quý giá trên nền tảng số về Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, đồng thời tạo hiệu ứng lan tỏa sức sống “Những việc cần làm ngay ”trong giai đoạn hiện nay.

Giải thưởng Nguyễn Văn Linh: Động lực để cán bộ CĐ tận tuỵ vì NLĐ

Văn Thắng - Phạm Linh |

Lễ trao Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ III - năm 2022 (Giải thưởng) được Tổng LĐLĐVN tổ chức vào tối 28.7.2022, tại Hà Nội, đúng vào Ngày kỷ niệm 93 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929-28.7.2022). 10 cá nhân được Tổng LĐLĐVN trao giải thưởng Nguyễn Văn Linh thực sự là những tấm gương tiêu biểu nhất, đại diện cho hàng vạn cán bộ Công đoàn trên cả nước đang ngày đêm lăn lộn, hết mình với người lao động.

Tôn vinh cán bộ Công đoàn nhiệt huyết, sáng tạo, tận tâm vì người lao động

Nhóm phóng viên |

Nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 - 28.7.2022); hướng tới Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028, tối 28.7, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN tổ chức trọng thể Lễ trao tặng Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ III năm 2022.

Bị can Nguyễn Phương Hằng bị tạm giam thêm 10 ngày

ANH TÚ |

Ngày 26.4, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định tạm giam thêm 10 ngày đối với bà Nguyễn Phương Hằng (52 tuổi) - Tổng Giám đốc Công ty CP Đại Nam.

Đông người đi khám viêm da tiếp xúc do Nam Bộ nắng nóng gay gắt

Thanh Chân - Ngọc Lê |

TP Hồ Chí Minh - Thời tiết khu vực Nam Bộ nắng nóng diện rộng, kéo dài liên tiếp nhiều ngày. Kiểu thời tiết này khiến nhiều người gặp các vấn đề ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt là làn da. Thậm chí, một số bệnh nhân gặp vấn đề về da như viêm da tiếp xúc, lupus ban đỏ,... phải đến bệnh viện thăm khám.

Apple, Google và các "ông lớn" nước ngoài nộp 5.000 tỉ đồng thuế

ĐÌNH TRƯỜNG |

Ngày 26.4, Tổng cục Thuế đã có cập nhật về tình hình kê khai, nộp thuế của các nhà cung cấp nước ngoài tại Việt Nam. Các "ông lớn" như Apple, Google,.. được thông tin là đóng góp số thuế lớn.

Sau cảnh chen lấn chờ lấy số, trung tâm đăng kiểm 50-05V dừng phát giấy hẹn

NHÓM PV |

TP Hồ Chí MinhTrung tâm đăng kiểm 50-05V chi nhánh An Phú Đông (Quận 12) là một trong những đơn vị đăng kiểm hiếm hoi nhận hồ sơ nộp trực tiếp thay vì chỉ nhận đăng ký trên ứng dụng. Việc này đã khiến nơi đây xảy ra tình rạng hỗn loạn khi hàng nghìn nghìn người đổ về cùng với phương tiện xe máy, ôtô, đến lấy phiếu. Hôm nay, nơi đây đã ngưng phát phiếu, tình trạng hỗn loạn cũng không còn.

Dự án đập dâng nghìn tỉ trên dòng sông lớn nhất Quảng Ngãi lại lỗi hẹn

VIÊN NGUYỄN |

Thiếu vốn, vướng công tác giải phóng mặt bằng, dự án đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc nằm trên con sông lớn nhất Quảng Ngãi với tổng vốn đầu tư 1.500 tỉ đồng tiếp tục lỗi hẹn.

Khai trương Trang thông tin đặc biệt về Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh

Vương Trần |

Trang thông tin đặc biệt về Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh sẽ là tài liệu tra cứu, tham khảo quý giá trên nền tảng số về Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, đồng thời tạo hiệu ứng lan tỏa sức sống “Những việc cần làm ngay ”trong giai đoạn hiện nay.

Giải thưởng Nguyễn Văn Linh: Động lực để cán bộ CĐ tận tuỵ vì NLĐ

Văn Thắng - Phạm Linh |

Lễ trao Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ III - năm 2022 (Giải thưởng) được Tổng LĐLĐVN tổ chức vào tối 28.7.2022, tại Hà Nội, đúng vào Ngày kỷ niệm 93 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929-28.7.2022). 10 cá nhân được Tổng LĐLĐVN trao giải thưởng Nguyễn Văn Linh thực sự là những tấm gương tiêu biểu nhất, đại diện cho hàng vạn cán bộ Công đoàn trên cả nước đang ngày đêm lăn lộn, hết mình với người lao động.

Tôn vinh cán bộ Công đoàn nhiệt huyết, sáng tạo, tận tâm vì người lao động

Nhóm phóng viên |

Nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 - 28.7.2022); hướng tới Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028, tối 28.7, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN tổ chức trọng thể Lễ trao tặng Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ III năm 2022.