Đồng chí Nguyễn Văn Bình tiếp Đại sứ CHLB Đức kết thúc nhiệm kỳ tại VN

Đồng chí Nguyễn Văn Bình tiếp đại sứ Đức. Ảnh: Nguyễn Thành
Đồng chí Nguyễn Văn Bình tiếp đại sứ Đức. Ảnh: Nguyễn Thành
Đồng chí Nguyễn Văn Bình tiếp đại sứ Đức. Ảnh: Nguyễn Thành
Lên top