Đồng chí Nguyễn Văn Bình tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Australia

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao kiêm Bộ trưởng Bộ Các vấn đề Phụ nữ Australia - bà Marise Payne.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao kiêm Bộ trưởng Bộ Các vấn đề Phụ nữ Australia - bà Marise Payne.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao kiêm Bộ trưởng Bộ Các vấn đề Phụ nữ Australia - bà Marise Payne.
Lên top