Đồng chí Lê Thị Thuỷ được bầu làm Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Hà Nam khoá XX

Đồng chí Lê Thị Thuỷ - Bí thư Tỉnh uỷ Hà Nam, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: X.H
Đồng chí Lê Thị Thuỷ - Bí thư Tỉnh uỷ Hà Nam, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: X.H
Đồng chí Lê Thị Thuỷ - Bí thư Tỉnh uỷ Hà Nam, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: X.H
Lên top