"Đồng chí Lê Khả Phiêu luôn đau đáu về xây dựng Đảng, chống tham nhũng"

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu từ trần vào hồi 2 giờ 52 phút ngày 7.8.2020 tại Hà Nội. Ảnh NT
Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu từ trần vào hồi 2 giờ 52 phút ngày 7.8.2020 tại Hà Nội. Ảnh NT
Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu từ trần vào hồi 2 giờ 52 phút ngày 7.8.2020 tại Hà Nội. Ảnh NT
Lên top