Đồng chí Lê Khả Phiêu là nhà lãnh đạo có tư duy và tầm nhìn sâu rộng

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng đội tiêu binh đưa linh cữu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu ra xe chở linh cữu. Ảnh: Hải Nguyễn.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng đội tiêu binh đưa linh cữu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu ra xe chở linh cữu. Ảnh: Hải Nguyễn.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng đội tiêu binh đưa linh cữu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu ra xe chở linh cữu. Ảnh: Hải Nguyễn.
Lên top