Đồng chí Hồ Sỹ Hùng được bầu là Bí thư Đảng uỷ Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước

Đồng chí Hồ Sỹ Hùng- Bí thư Đảng uỷ Uỷ ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh H.P
Đồng chí Hồ Sỹ Hùng- Bí thư Đảng uỷ Uỷ ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh H.P
Đồng chí Hồ Sỹ Hùng- Bí thư Đảng uỷ Uỷ ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh H.P
Lên top