Đồng chí Đỗ Mười với dấu ấn về giai cấp công nhân trong tác phong làm việc

GS Hoàng Chí Bảo - chuyên gia cao cấp của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Ảnh: Huyên Nguyễn
GS Hoàng Chí Bảo - chuyên gia cao cấp của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Ảnh: Huyên Nguyễn
GS Hoàng Chí Bảo - chuyên gia cao cấp của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Ảnh: Huyên Nguyễn
Lên top