Kết thúc kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế 2016 – 2020:

Dồn sức cơ cấu lại 3 lĩnh vực trọng tâm

Việc cơ cấu lại các lĩnh vực của nền kinh tế được đánh giá là quá trình lâu dài và tốn kém. Ảnh: Hải Nguyễn
Việc cơ cấu lại các lĩnh vực của nền kinh tế được đánh giá là quá trình lâu dài và tốn kém. Ảnh: Hải Nguyễn
Việc cơ cấu lại các lĩnh vực của nền kinh tế được đánh giá là quá trình lâu dài và tốn kém. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top