LỰC LƯỢNG QUÂN TÌNH NGUYỆN VÀ CHUYÊN GIA VIỆT NAM TẠI LÀO:

Đón nhận danh hiệu Anh hùng

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gắn Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lên lá cờ truyền thống của Ban liên lạc Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gắn Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lên lá cờ truyền thống của Ban liên lạc Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gắn Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lên lá cờ truyền thống của Ban liên lạc Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam. Ảnh: TTXVN
Lên top