Đơn giản hoá thủ tục kinh doanh có còn tư duy “quyền anh, quyền tôi"?

Lên top