Đón FDI: “Dọn tổ đón đại bàng”, cũng nên “rắc thóc cho chào mào, chim sẻ”

Đại biểu Bùi Thanh Tùng - Đoàn ĐBQH Tp. Hải Phòng phát biểu tại phiên họp. Ảnh Quochoi.vn
Đại biểu Bùi Thanh Tùng - Đoàn ĐBQH Tp. Hải Phòng phát biểu tại phiên họp. Ảnh Quochoi.vn
Đại biểu Bùi Thanh Tùng - Đoàn ĐBQH Tp. Hải Phòng phát biểu tại phiên họp. Ảnh Quochoi.vn
Lên top