Đón 26 hài cốt liệt sĩ hy sinh ở Lào về an táng trên đất mẹ

Lễ đón nhận hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên nước bạn Lào. Ảnh: Hưng Thơ
Lễ đón nhận hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên nước bạn Lào. Ảnh: Hưng Thơ
Lễ đón nhận hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên nước bạn Lào. Ảnh: Hưng Thơ
Lên top