Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng:

Đội trưởng mang quân hàm đại úy nhưng cấp dưới có mấy trung tá

Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng (Bến Tre)- Ảnh QH
Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng (Bến Tre)- Ảnh QH
Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng (Bến Tre)- Ảnh QH