Đối thoại chiến lược quan chức cấp cao Việt Nam - Malaysia

Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu. Ảnh: BNG
Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu. Ảnh: BNG
Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu. Ảnh: BNG
Lên top