Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đối phó với bão số 7, Hà Nội mở cửa đập xả nước, sẵn sàng ứng cứu khẩn cấp