Đối ngoại Việt Nam tạo nguồn lực và sức mạnh cho quốc gia - dân tộc

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. Nguồn: BNG
Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. Nguồn: BNG
Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. Nguồn: BNG
Lên top