Đối ngoại Việt Nam 2019 góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ

Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh trao tặng các danh hiệu, khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2019. Ảnh: BNG
Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh trao tặng các danh hiệu, khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2019. Ảnh: BNG
Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh trao tặng các danh hiệu, khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2019. Ảnh: BNG
Lên top