Đối ngoại đa phương Việt Nam từng bước đóng vai trò nòng cốt, dẫn dắt

Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang phát biểu khai mạc phiên thảo luận về đối ngoại đa phương Việt Nam. Ảnh: BNG
Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang phát biểu khai mạc phiên thảo luận về đối ngoại đa phương Việt Nam. Ảnh: BNG
Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang phát biểu khai mạc phiên thảo luận về đối ngoại đa phương Việt Nam. Ảnh: BNG
Lên top