Quảng Ninh thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025:

Đổi mới tư duy phát triển và tầm nhìn

Thi công cầu Cửa Lục 1 bắc qua vịnh Cửa Lục (Quảng Ninh). Ảnh: Nguyễn Hùng
Thi công cầu Cửa Lục 1 bắc qua vịnh Cửa Lục (Quảng Ninh). Ảnh: Nguyễn Hùng
Thi công cầu Cửa Lục 1 bắc qua vịnh Cửa Lục (Quảng Ninh). Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top