Đổi mới phương thức lãnh đạo, đưa Hải Phòng phát triển bứt phá

Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ TP.Hải Phòng Đỗ Mạnh Hiến. Ảnh: H.T
Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ TP.Hải Phòng Đỗ Mạnh Hiến. Ảnh: H.T
Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ TP.Hải Phòng Đỗ Mạnh Hiến. Ảnh: H.T
Lên top