Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức công tác tuyên giáo

Toàn cảnh Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2020 triển khai nhiệm vụ năm 2021. Ảnh: Nguyễn Hùng
Toàn cảnh Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2020 triển khai nhiệm vụ năm 2021. Ảnh: Nguyễn Hùng
Toàn cảnh Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2020 triển khai nhiệm vụ năm 2021. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top