THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN XUÂN PHÚC:

Đổi mới luôn tạo động lực cho sự phát triển của xã hội

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu lễ công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2017.Ảnh: P.V
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu lễ công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2017.Ảnh: P.V
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu lễ công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2017.Ảnh: P.V
Lên top