Công tác nhân sự, cán bộ:

Đổi mới để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng

Các đại biểu đến dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng sáng 29.1. Ảnh: TTXVN
Các đại biểu đến dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng sáng 29.1. Ảnh: TTXVN
Các đại biểu đến dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng sáng 29.1. Ảnh: TTXVN
Lên top